Ohlala e. Orlando
  • Svenskfödda Orlando-avkomman, det 13-åriga stoet Ohlala tävlas av amerikanska ryttarinnan Lauren Hough.

    I helgen vann ekipaget den stora Great American 1 Million dollar Grand Prix i Ocala, USA.

    Här är en länk till en artikel om tävlingen.

    Fadern Orlando är i år stationerad på Tullstorp och tillgänglig med färsk semin för Sveriges stoägare.

    Uppfödare till Ohlala: Leif Nilsson