Ida-Linn Lundholm & Formalin

Här är länk till WEBB tv av Tullstorps hingstvisning 2017 som kommer ut under söndagen den 2 april.