Ida-Linn Lundholm & Coldplay

Tullstorp beridare Ida-Linn Lundholm tävlade i torsdags i Malmö.

Ida-Linn tävlade hästen Coldplay i Msv B:5 och vann med 70,213%.

Coldplay ägs av Tullstorp Dressage Stable och har Tullstorps hingstar i två led då han är efter Flash Dancer I.M. och har Briar som morfar.