Orlando

Förra helgen tävlade flera Orlando-avkommor med stora framgångar.

I CSI3* World Cup Grand Prix’n i Thermal placerades Milano e. Orlando 3:a med sin amerikanska ryttare Mandy Porter i sadeln. Ekipaget är nu klara för World Cup finalen i april.

Även på hemmaplan blev det stor succé till Orlando-avkomman Head over Hills. Segern i söndagens huvudklass 1,50 under Gina Tricot Grand Prix Borås tävlingarna gick till Mathilda Pettersson & Head over Hills e. Orlando – Irco Marco.

Orlando e. Heartbreaker – Darco är stationerad på Tullstorp under hela avelssäsongen 2018 och finns tillgänglig med färsk semin, TAI.