3650@CatharinaBrink(low)

Hantering av personuppgifter:

Vi på Tullstorp Dressage Stable är måna om er integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar.

Vi samlar in namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress i samband med att ni anmäler er på Språngrullan för en av våra hingstar eller gör en bokbeställning via mail eller telefon. Dvs. vi behandlar endast personuppgifter som ni själva har gjort tillgängliga för oss.

Personuppgifterna behövs för att administrera kundförhållandet.

När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om er i cookies och loggfiler. Denna information är anonymiserad för oss.

Endast få personer på Tullstorp har tillgång till era personuppgifter. Med tekniska och organisatoriska åtgärder skyddar vi era personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Informationen sparas endast för bokföring och redovisning.

Ni kan alltid begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om er och ni har alltid rätt att få ändra felaktiga uppgifter eller radera personuppgifter som inte längre är nödvändiga för ändamålet.