Skovens Rafael

Vi har precis fått besked ifrån Danmark att godkända hingsten Skovens Rafael har visat sig bära anlag för WFFS.

Enligt KWPN och SWB’s generella rekommendationer kring hingstar som visat sig vara anlagsbärare, kommer Skovens Rafael fortsatt att vara tillgänglig för avel i Sverige men alla stoägare som väljer att betäcka med honom uppmanas att testa sina ston för WFFS anlag och att inte använda ston som är anlagsbärare.

Vi vill gärna bidra till att våra stoägare testar sina ston och kommer därför att dra av 1.000:- + moms på språngavgiften mot framvisande av stoets testresultat.

Vi väntar fortfarande svar på de hingstar som vi har stationerade på Tullstorp och återkommer med information så fort vi har testresultaten klara.