close

Jan Brink CV / 1982-83

This Year In Photos

Short Facts

  • Beridarutbildning hos Georg Theodorescu i Warendorf.
  • Har två egna hästar med från Sverige.
  • Tullstorp står för tillfället tomt och byggs till för att få plats för 20 hästar.