close

Jan Brink CV / 1996

This Year In Photos

Short Facts

  • Tar över och köper verksamheten på Tullstorp för att nu driva det i egen regi.
  • Hyr mark och stallar av Albinssons.
  • Sack 907 vinner Breeders Throphy, Briar 899 blir trea.