Facts

Kön Sto

Födelsedatum 21/4 2017

Stamtavla e. Skovens Rafael u. Zefina ue. Partisan

Uppfödare / Ägareinformation
Erika Parfors
Ytter-restad 585
44295 Hålta
Tel:  072-85 30 215

Pris SEK 80.000:-

Foton