Företagsfakta

Anläggning ägare: Jan Brink
Driftsbolag: Tullstorp Dressage Stable AB
Kreditvärdighet: AAA (högsta kreditvärdighet)
Area: 53 tunnland ( 27 Hektar)
Antal boxplatser: 36 st
Ridhallar: 2 st
Uteridbanor: 3 st
Galoppbana: 1 st

Klippta gräsytor: 40.000 m 2
Klippta ridytor: 10.000 m2
Ridvägar: 6 km anlagda ridvägar
Avelshingstar: 8-10 st
Seminstation: Godkänd EU –Station
Antal anställda: 6 st ( sommar 7-9 st)
Årsomsättning: 17-25 miljoner SEK