Medarbetare

Jan Brink

Jan Brink Ägare av Tullstorp

Catharina Brink

Catharina Brink Marknadsförings- och ekonomiansvarig

Catharina jobbar på kontoret och sköter bl.a. al marknadsföring med annonser, hemsidor, kataloger mm och den dagliga mail korrespondens med kunder och elever. Hon är också engagerat i avelsverksamheten med marknadsföring och bokning av hingstarna samt fakturering av stoägare mm. Catharina sköter även all fakturering och bokföring.

 

Därutöver är Catharina även ansvarig för marknadsföringen av Knytkalaset och Plantskolan samt sköter all kommunikation med eleverna om träningar, lagar luncher mm.

 

Marknadsförings- och press-ansvarig.

catharina@tullstorp.nu

Ida-Linn Lundholm

Ida-Linn Lundholm Beridare

Ida-Linn är beridare på Tullstorp och utbildar hästar upp till svår klass. Som en del av hennes utbildning av hästarna ingår även mycket tävlande.

Dessutom går hon vid sidan om Jan och lär sig mer om yrket både som ryttare, tränare och företagare.

Cecilia Panther

Cecilia Panther

Cissi jobbar som hästskötare där hon gör de vanliga stallsysslorna och gör i ordning hästar inför träningarna hemma på Tullstorp.

Hon är även tävlingshästskötare åt Tullstorps beridare Ida-Linn Lundholm och följer med henne på tävlingar med diverse hästar.

Karolin Sjöland

Karolin Sjöland Beridare

Karolin är beridare på Tullstorp och tränar och utbildar både unga och mer erfarna hästar. Karolin jobbar även löpande med stall och hästskötsel.

Lea Live Stokke Andersson

Lea Live Stokke Andersson Stallchef

Lea är stallchef på Tullstorp och även unghästutbilder.

Lea rider hon ett flertal hästar om dagen och är aktiv både i stallet och på kontoret. Hon sköter löpande stallchefsjobb, håller ordning i stallet, sköter foderstatus, materialinköp, veterinärbesök, export av hästar mm. Hon har även hand om alla korttidspraktikanter från olika hippologiska utbildningar.

stallet@tullstorp.nu

Gints Luks

Gints Luks Vaktmästare

Gårdskarl som jobbar med allt som har med gården att göra; underhåll, trädgård, snickeri mm.